Frk. Astrid Goldschmidts Legat

Frk. Astrid Goldschmidts Legat

Udbetaling af legatportioner til følgende formål: 1. forfatterlegat, 2. fattige gamles sommerudflugt, 3. syge og ulykkeligt stillede børn, 4. fattige børns sommerophold.
Yderligere oplysninger: Legatet gives til: 1. Fortrinsvis mindrebemidlet dansk/grønlandsk forfatter til studierejse eller rekreationsformål. 2. Institutioner til fattige gamles sommerudflugt. 3. Institutioner til syge eller ulykkeligt stillede børn og til fattige børns sommerophold. Det skal understreges, at der, når bortses fra forfatterlegatet, ikke uddeles legatportioner til enkeltpersoner.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar