Frk. Carla Cornelia Storch Møllers Legat til fremme af lægevidenskabelig forskning

Frk. Carla Cornelia Storch Møllers Legat til fremme af lægevidenskabelig forskning

Udbetales i 1 eller flere portioner efter bestyrelses skøn til støtte af lægevidenskabelig forskning.
Yderligere oplysninger: Legatet kan søges til lægevidenskabelig forskning. Eventuelle ansøgere med tilknytning til Faaborg vil under iøvrigt lige forhold have fortrinsret. Legatet
kan gives i en eller flere portioner, en gang for alle eller som en understøttelse over flere år efter bestyrelsens skøn. Ansøgninger om at komme i betragtning ved legatets uddeling skal gives skriftligt, efter indkaldelse, med udførlig begrundelse, herunder også med oplysning om kapitalbehov og budget.
Legatets midler må ikke anvendes til vivisektion.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar