Frk. Gunhild von Gersdorff Fløys Legat til minde om hendes forældre rodemester Emil Fløy og hustru Antoinette

Frk. Gunhild von Gersdorff Fløys Legat til minde om hendes forældre rodemester Emil Fløy og hustru Antoinette

2/3 går til navngivne institutioner, resten til ugifte trængende kvinder over 50 år. Ansøger skal være folkepensionist og have en personlig tillægsprocent på 100. Betingelsen skal være opfyldt pr. 30. september. For at komme i betragtning skal ansøger have boet i Københavns kommune uafbrudt de sidste 2 år og fortsat bo i kommunen. Kan kun søges trangslegat hvert andet år. Legatet kan kun søges i perioden 1.8.-30.9. og ansøgningsskema kan hentes på hjemmesiden eller afhentes i receptionen i Københavns Borgerservice i denne periode.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar