Frk. Sophia Ohlssons Mindelegat

Frk. Sophia Ohlssons Mindelegat

Til fordel for værdigt trængende, ældre, enligtstillede kvinder i Odense Købstad. Ansøger skal være fyldt 67 år, kun have folkepension og ATP, være ugift eller enke og have postnr. i Odense. Samlet årlig uddeling ca. 3000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar