Frk. Thora Storgaards Mindelegat for Scleroseramte

Frk. Thora Storgaards Mindelegat for Scleroseramte

Til hjælp og opmuntring for en eller flere scleroseramte i portioner efter bestyrelsens skøn, idet scleroseramte, der er bosat i Odense under lige vilkår har fortrinsret. Ansøgningsskema tilsendes mod indsendelse af frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar