Frk. Tonny Kaarsbergs Legat

Frk. Tonny Kaarsbergs Legat

Legater til kvindelige medicinske studerende, som er studenter fra Aalborg Katedralskole, og som har bestået 1. del af medicinsk embedseksamen ved universiteterne i København og Århus.
Yderligere oplysninger: Ansøgning skal bilægges attest fra skattevæsenet og stiles til legatets bestyrelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar