Frøken Charlotte Dorthea Elisabeth Lunn’s Uddannelseslegat

Frøken Charlotte Dorthea Elisabeth Lunn´s Uddannelseslegat

Yder understøttelse af unge mindre bemidlede mennesker, der efter endt skolegang forbereder sig til at tage en afsluttende eksamen ved universitet eller højere læreanstalt. Legatet gives kun til dokumenterede descendenter af legatstifterens forældre.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar