Frøken Christine Rytters Studielegat

Frøken Christine Rytters Studielegat

Studiehjælp for en fra Als sogn i Mariagerfjord Kommune særlig dygtig og til videregående studier særlig egnet ung mand eller kvinde, der ellers vanskeligt vil kunne afholde udgifterne ved sit studium. En ung mand eller kvinde, der agter at uddanne sig til præst eller missionær - eller en studerende ved Musikkonservatoriet - skal være fortrinsberettiget, men i øvrigt er studiets art ikke afgørende. Legatet kan også søges af en gymnasieelev. Skriftlig ansøgning skal indeholde oplysninger om ansøgerens indtægts- og formueforhold (såfremt disse mangler kommer ansøgeren ikke i betragtning), studiets art samt hvornår det er påbegyndt og forventes afsluttet. Uopfordrede ansøgninger besvares ikke ved afslag.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar