Frøken Elise Wimmers Legat

Frøken Elise Wimmers Legat

Til fordel for personer, lidende af nervesygdomme. Hjælpen kan ydes såvel til afholdelse af udgifter ved ophold og/eller behandling på kuranstalt, nervesanatorium, nerveklinik, rekonvalescenthjem eller hospitaler som til opretholdelse af hjemmet under ophold eller behandling som foran nævnt. Det er en betingelse for at kunne komme i betragtning, at nervesygdommen må anses for helbredelig, eller at der er udsigt til væsentlig og varig bedring. Legatet omfatter ikke sindssyge og epileptikere. Hjælpen ydes fortrinsvis til personer, der på gr. af sygdommen midlertidigt er ude af stand til at bestride deres arbejde eller erhverv. Ansøgning skal være bilagt lægeerklæring.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar