Frøken Ellen Backes Legat

Frøken Ellen Backes Legat

Til studerende, der forbereder sig til eksamen eller går på kursus ved landbohøjskolens afdelinger for plantedyrkning og havebrug.
Yderligere oplysninger: Legat til studerende, der er indskrevet til kurser ved Institut for Landbrugets Plantekultur og ved Institutter for Havebrug. Samt til Ph.D. studerende med landbrugets plantekultur eller havebrugsfag som hovedfag.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar