Frøken Gabels Legat til værdige og trængende syge i Ålborg

Frøken Gabels Legat til værdige og trængende syge i Ålborg

Støtte til hel eller delvis dækning af udgifterne ved kur og pleje, medicin m.v. for i Ålborg fødte eller hjemmehørende fortrinsvis ugifte, værdige trængende kvinder. Der uddeles årligt ca. 25.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar