Frøken Henriette Vorsaa’s Legat for ubemidlede kvindelige studenter ved Københavns eller Aarhus Universitet

Frøken Henriette Vorsaa´s Legat for ubemidlede kvindelige studenter ved Københavns eller Aarhus Universitet

Til 2 kvindelige studenter fra Aalborg Katedralskole, som er ubemidlede og som har udvist sådan evne og flid, at de må formodes at kunne gennemføre et studium ved et af de nævnte universiteter.
Yderligere oplysninger: Legatet kan nydes hele studietiden, men tildelingen sker kun for et år ad gangen
med prøvelse af, om betingelserne for at nyde legatet stadig foreligger.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar