Frøken Hertha Løfbergs Mindelegat

Frøken Hertha Løfbergs Mindelegat

Legatets formål er at yde hjælp til mennesker, der må anses for værdige og trængende. Inden for denne ramme skal personer, der er syge eller gamle og sådanne, hvis økonomiske kår ikke svarer til deres opdragelse og stilling i øvrigt, have fortrinsret. Kan uddeles en gang for alle, for flere år, eller for livstid. Legatet må ikke uddeles til personer, hvis sociale ydelser m.v. i den anledning bliver nedsat. Legatportioner på mindst 500 kr. og p.t. højst 4.900 kr. Ansøgningsskema er obligatorisk og fremsendes ved modtagelse af frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar