Frøken Karen Sastrups Legat til fordel for trængende ugifte Selverhvervende kvinder

Frøken Karen Sastrups Legat til fordel for trængende ugifte Selverhvervende kvinder

Til fordel for trængende ugifte, selverhvervende kvinder, og kun til disse.
Yderligere oplysninger: Hvis svar om afslag ønskes skal frankeret returkuvert medsendes.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar