Frøken P. Pedersens Legat

Frøken P. Pedersens Legat

Legatets indtægter med fradrag af administrative udgifter uddeles til sukkersyge- og kræftlidende, høre- og synshæmmede i Varde og Ølgod kommune. Uanset bopæl er søskendebørn og legatarer begunstiget.
Yderligere oplysninger: Legatets formål er afgrænset til områderne, der hørte til kommunerne før kommunesammenlægningen. For at komme i betragtning ved legaternes uddeling er det en betingelse, at ansøgeren har fast bopæl i et af de nævnte områder og har været bosiddende inden for områderne i tre år. Personer, som ikke søger eller har søgt offentlig understøttelse, har fortrinsret, og det er en betingelse, at ansøgeren er værdig og trængende. Ansøgningsfrister bekendtgøres i Ugeavisen for
Varde og omegn samt i Ugebladet, Ølgod.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar