Frøken Petrea Eegholms Legat for København og Frederiksberg

Frøken Petrea Eegholms Legat for København og Frederiksberg

Ugifte kvinder eller enker af embedsklassen i København. Husassistenter i København og på Frederiksberg.
Yderligere oplysninger: For trængende og værdige kvinder over 50 år (i særlige tilfælde 40 år), som enten a) er ugifte eller er enker af embedsklassen og bosatte i Københavns kommune, eller b) er eller har været husassistenter, og som er ugifte eller enker og er boende i København eller på Frederiksberg, eller c) er af legatstifterens slægt. Ansøgningsfrist som fastsat i opslag om ledige legatportioner. Der kan kun søges efter opslag.
Ansøgningsskema fremsendes KUN mod frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar