Frøken Petrea Eegholms Legat

Frøken Petrea Eegholms Legat

For trængende og værdige kvinder over 50 år (i særlige tilfælde 40 år), som enten: A) er ugifte eller er enker af embedsklassen og bosatte i Københavns kommune, eller B) er eller har været husassistenter, og som er ugifte eller er enker og er boende i København eller Frederiksberg, eller C) er af legatstifterens slægt. Ansøgningsskema fremsendes mod frankeret svarkuvert. Legatet kan kun søges i oktober måned.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar