Frøken Stinna Jensen-Søholms Legat for ugifte kvinder

Frøken Stinna Jensen-Søholms Legat for ugifte kvinder

Støtter ugifte kvinder, hvis kår ikke svarer til deres opdragelse eller til deres tidligere kår i livet, navnlig af sådanne enker eller ugifte kvinder, som har levet i forholdsvis gode kår, medens henholdsvis deres mænd eller fædre levede, men som efter henholdsvis deres mænds eller fædres død er kommet i trang. For at kunne oppebære en legatportion må vedkommende være fyldt 40 år, dog at denne aldersgrænse ikke gælder for enker og ej heller for kvinder, der lider af en uhelbredelig sygdom eller en uhelbredelig legemssvaghed. Ingen telefoniske henvendelser.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar