Frøknerne Haas’ Legat

Frøknerne Haas´ Legat

Legater på ikke under 500 kr. til hjælp til enligt stillede kvinder over 35 år, for hvem sådan hjælp kan være af betydning. Ved enligt stillede kvinder forstås ugifte kvinder, enker og fraseparerede eller fraskilte hustruer. Ansøgningsskemaer kan afhentes , rekvireres pr. e-mail eller fås mod indsendelse af frankeret svarkuvert (A4). Afslag meddeles ikke.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar