Frøknerne Johanne Duderstadt, Sophie Duderstadt og Margrethe Duderstadts Mindelegat

Frøknerne Johanne Duderstadt, Sophie Duderstadt og Margrethe Duderstadts Mindelegat

Legatet kan i sygdomstilfælde søges af ældre enlige kvinder, som ikke i forvejen
oppebærer understøttelse eller hjælp herunder aldersrente eller pension fra stat
eller kommune.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsfrister og uddelingstidspunkter annonceres i Dagbladet i maj.
Legatet nedlægges i år 2000 efter udlodning af kapitalen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar