Frøknerne Wibekke og Christiane Aagaard’s Legat

Frøknerne Wibekke og Christiane Aagaard´s Legat

At tilgodese navngivne familiemedlemmer med understøttelse og derefter værdige og trængende ugifte præstedøtre over 40 år med understøttelse.
Yderligere oplysninger: Præstedøtre skal være mindst 40 år og døtre af evangelisk-lutherske præster. Tildelingen gælder for livstid.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar