Fru Bertha Marie Bendtsens Legat til fordel for værdige trængende personer, der har sukkersyge

Fru Bertha Marie Bendtsens Legat til fordel for værdige trængende personer, der har sukkersyge

Støtte til personer der lider af sukkersyge, og som er ude af stand til at tjene til livets ophold ved egen hjælp. Ansøgning skal indeholde udførlige oplysninger om personlige og økonomiske forhold. Legatet kan alene søges i tidsrummet 1. februar til 1. marts. Årsopgørelse og lægeerklæring skal vedlægges ansøgning. Ansøgningsskema fås ved indsendelse af frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar