Fru Bertha Marie Bendtsens Legat

Fru Bertha Marie Bendtsens Legat

Støtte til personer, der har lidt af børnelammelse og på grund heraf er ude af stand til at thene til livets ophold ved eget arbejde. Ansøgning skal indeholde udførlige oplysninger om personlige og økonomiske forhold. Legatet kan alene søges i tidsrummet 15. februar til 1. marts. Årsopgørelse og lægeerklæring skal vedlægges ansøgning. Ansøgningsskema fås ved indsendelse af frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar