Fru C. Hermansens Mindelegat

Fru C. Hermansens Mindelegat

Ifølge legatfundatsen skal halvdelen af legatets nettoindtægt anvendes til støtte af børnepsykiatrisk forskning, medens den anden halvdel skal anvendes til opfyldelse af psykisk syge børn behov, som der ikke vil være mulighed for at få dækket af det offentlige. Forskningsansøgninger skal indeholde oplysning om ansøgers CPR., CVR- eller SE-nr., forskningsprotokol og al relevant dokumentation. Ansøgning til opfyldelse af børns behov skal indeholde barnets CPR-nr. og al relevant dokumentation. Samtidig bedes oplyst registrerings- og kontonummer i pengeinstitut til brug for overførsel af eventuel legatportion. Ansøgninger, der ikke indeholder nævnte oplysninger, vil ikke blive behandlet. Ansøgning bedes indsendt i 3 eksemplarer.Ansøges efter annoncering i marts/april.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar