Fru Dagny Rosenstand, født Schiønning, og grosserer P. W. Rosenstands legat

Fru Dagny Rosenstand, født Schiønning, og grosserer P. W. Rosenstands legat

Til økonomisk trængende sygeplejersker, der er medlemmer af Dansk Sygeplejeråd. Sygeplejersker, der fungerer eller har fungeret som privatsygeplejersker, har fortrinsret. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden eller kan rekvireres på telefonnummeret. Legatet kan søges efter at legatet har været annonceret i Sygeplejersken i september.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar