Fru Elisabeth Goldschmidt, født Munchs Mindelegat

Fru Elisabeth Goldschmidt, født Munchs Mindelegat

Til efterkommere af fru Elisabeth Goldschmidts forældre, Rasmus Caspersen Munch og fru Elna Munch, f. Hansen, forsåvidt ansøgerne skønnes værdige og trængende og ikke oppebærer nogen rentenydelse efter fru Elisabeth Goldschmidt. Skriftlig ansøgning med oplysning om slægtskab og under opgivelse - helst fra skattevæsenet - om indtægt- og formueforhold. Ansøgningsskema vil blive fremsendt mod fremsendelse af frankeret svarkuvert og kun ansøgninger udfærdiget på dette skema vil komme i betragtning. Henvendelse til advokat Bent Schou.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar