Fru Elisabeth Grunnet, født Spandet’s Mindelegat

Fru Elisabeth Grunnet, født Spandet´s Mindelegat

Legatets indtægter uddeles til nuværende og forhenværende funktionærer ved A/S Frederiksberg Bade- og Svømmeanstalt eller ved Damsøbadet.
Yderligere oplysninger: Legat til en mandlig og en kvindelig, nuværende eller forhenværende, funktionær ved A/S Frederiksberg Bade- og Svømmeanstalt eller ¯Damsøbadet® til ferie eller rekreationsophold. Ifølge fundatsen skal personer, der har været ansat ved selskabet samtidig med fru Grunnet, fortrinsvis komme i betragtning. Legatet kommer til udbetaling i juni året efter.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar