Fru Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat

Fru Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat

Legatet kan søges af efterkommere af skræddermester Poul Chr. Tafdrup og kancelliråd Th. Schwartz. Ansøgningsskema kan rekvireres på nedenstående adresse. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til Peter Sølling-Jørgensen, telefon 20 93 83 15.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar