Fru Emilie Gerner-Mikkelsens Legat

Fru Emilie Gerner-Mikkelsens Legat

1) Hjælpe kvinder, der har forsørgerpligt, og som har trang til hjælp, i gang med forretning eller uddannelse til selverhverv. 2) Understøtte selverhvervende, trængende, enlige (ugifte, enker eller fraskilte) kvinder, der på grund af fremrykkende alder eller svagelighed har svært ved at få arbejde, men som endnu ikke kan få folkepension. 3) Anvende til supplering af folkepension for enlige, forhen selverhvervende kvinder, der på grund af svagelighed trænger til ekstra hjælp. Ansøgningsskema tilsendes mod indsendelse af frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar