Fru Gerda Fennings Legat

Fru Gerda Fennings Legat

Legatets formål er at yde hjælp til enligt stillede kvinder over 50 år, der må anses for værdige og trængende. Inden for denne ramme skal personer, der er syge eller sådanne, hvis økonomiske kår ikke svarer til deres opdragelse og stilling i øvrigt, have fortrinsret. Ansøgningsskema er obligatorisk og fremsendes ved modtagelse af frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar