Fru Hedevig Quidings Legat

Fru Hedevig Quidings Legat

1) 4.000 kr. i portioner à 50 kr. til personer, der personligt og uegennyttigt har afset tid og arbejde på at bringe hjælp og føde til værgeløse dyr. 2) 2 portioner à 2.000 kr. til en trængende musiklærer eller sanglærer, der er fyldt 50 år. 3) 2 portioner à 2.000 kr. til trængende skuespillere eller sangere, der er fyldt 60 år. 4) 1.250 kr. i en eller flere portioner à 25 kr. til sygeplejersker fyldt 40 år til indkøb af teaterbilletter til operaer og komedier i Det kongelige Teater. 5) Nogle ledige portioner til efter bestyrelsens skøn til foreninger til værn for værgeløse dyr eller andre foreninger til beskyttelse af dyr. 6) 500 kr. til politibetjent eller andre, der har afværget eller gjort anmeldelse om dyremishandling. Ansøgning må indeholde begrundelse for ansøgning samt fornøden dokumentation og CPR-nr./SE-nr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar