Fru Inge Nycander, født Jespersens Legat

Fru Inge Nycander, født Jespersens Legat

Til mindrebemidlede, som har været under behandling for psykiske lidelser på en nerveafdeling, psykiatrisk afdeling, og har været indlagt på Københavns Kommunehospital, Bispebjerg Hospital eller Frederiksberg Hospital til landophold eller rekonvalescens, og kun efter indstillinger fra disses hospitalers psykiatriske afdelinger.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar