Fru Ingeborg Anna Albinus Larsens mindelegat

Fru Ingeborg Anna Albinus Larsens mindelegat

Til læger, forskere i øvrigt eller forskningsprojekter, der seriøst beskæftiger sig med bekæmpelse af kræftlidelser og til trængende og ældre, enlige blinde, der er ude af stand til at tjene til livets ophold. Årsopgørelse og lægeerklæring skal vedlægges ansøgning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar