Fru Johanne Louise Berg, født Oppermann, og Direktør Ditlev Bergs Legat til Højnelse af den danske Ingeniørstand, og Civilingeniør H Jakob Nielsens Legat

Fru Johanne Louise Berg, født Oppermann, og Direktør Ditlev Bergs Legat til Højnelse af den danske Ingeniørstand, og Civilingeniør H Jakob Nielsens Legat

At yde støtte til medlemmer (ekskl. juniorer) af ingeniørforeningen i Danmark til: Samfundsnyttig forskning og videregående studier eller undersøgelser indenfor telnisk videnskab, såvel her i landet som i udlandet.
Yderligere oplysninger: Ansøgning med bilag må højst fylde 5 A4-sider på forsiden skal der stå navn, adresse samt oplysning om, hvor meget der søges og til hvad. Ved videre studieforløb, skal der vedlægges bekræftelse på optagelsen fra studiestedet. Der
skal vedlægges et budget samt oplysning om der er søgt støtte andre steder.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar