Fru Karen Margrethe Torp-Pedersen, født Olesen og Ambassadør Emil Torp-PedersensFond

Fru Karen Margrethe Torp-Pedersen, født Olesen og Ambassadør Emil Torp-PedersensFond

Fondens formål er almenvelgørende og almennyttigt. Støtte til gamle og blinde. Bekæmpelse af hjertesygdomme. Musikuddannelse.
Yderligere oplysninger: Støtten til ældre, til blinde og vedrørende hjertesygdomme ydes til foreninger, institutioner eller stiftelser og ikke til enkeltpersoner. Det er en betingelse for tildeling af støtte til almengørende og almennyttige formål, at modtageren er optaget i ligningslovens õ 8A, jf. skattecirkulære 1995-8. Støtten til musikuddannelse ydes kun til elever ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
og fortrinsvis til elever ved konservatoriets klaverafdeling.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar