Fru Marie Borre, født Reffs Legat

Fru Marie Borre, født Reffs Legat

Uddannelseshjælp og understøttelse til efterkommere af overvagtmester Christian Nielsen Reffs og Karen Elisabeth, samt enker og enkemænd af efterkommere, dog kun sålænge de forbliver ugifte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar