Fru Marie Borre, født Reffs’s Legat

Fru Marie Borre, født Reffs´s Legat

Understøttelse eller uddannelseshjælp til efterkommere af Overvagtmester Christian Nielsen Reffs og Karen Elisabeth, samt enker og enkemænd af efterkommere dog kun sålænge vedkommende forbliver ugift.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar