Fru Martha Kirstine Lerches Legat

Fru Martha Kirstine Lerches Legat

Til fordel for redningsfolk, der har sat livet på spil ved redningsaktioner på Vesterhavet samt enker eller livsarvinger under 21 år af redningsmænd, omkommet på Vesterhavet under arbejde for at redde andre.
Yderligere oplysninger: Legatportionernes størrelse og antal afgøres på det årlige bestyrelsesmøde på grundlag af indkomne ansøgninger og beløb til rådighed. Ansøgninger til legatet bekendtgøres ved annonce i ´Tidsskrift for Redningsvæsen´ og ved udsendelse af legatopslag til redningsstationerne på Vestkysten. Afgørelsen træffes på grundlag af de i det forløbne kalenderår udførte redningsaktioner langs Vestkysten samt de ansøgninger, der måtte være indkommet fra enker eller livsarvinger under 21 år af redningsmænd, som er omkommet på Vesterhavet under arbejde for at redde andre.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar