Fru P.E. Lorenzen, født Døhnes Legat

Fru P.E. Lorenzen, født Døhnes Legat

Til enlige ubemidlede damer i København, Københavns amt og Frederiksborg amt, som har kendt bedre dage. Fortrinsret har kvindelige bekendte af stifteren uanset bopæl.
Yderligere oplysninger: Legatet kan søges af trængende enligt stillede damer i København, Københavns Amt
og Frederiksborg Amt, som ikke ved formue eller eget arbejde har midler til underhold på en måde, der nogenlunde svarer til vedkommendes opdragelse eller senere levevilkår. Kvindelige bekendte af legatstifterinden, der kan oplyse at have været i personlig forbindelse med hende i tidligere tid, vil blive foretrukket uanset bopæl. Ansøgning må indeholde udførlige oplysninger om ansøgerens forhold.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar