Fru Thyra Junckers Studielegat

Fru Thyra Junckers Studielegat

Til videreuddannelse af elever fra Christian IX´s Børnehjem. Kan kun søges af personer, der har boet på børnehjemmet. Der uddeles årligt ca. 8.000 kr. Ansøges inden 1. marts eller efter opslag i dagspressen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar