FSR’s Studie- og Understøttelsesfond

FSR´s Studie- og Understøttelsesfond

At yde støtte til:
- Forskning af betydning for revisorstanden, herunder til oprettelsen og/eller driften af forskningsstillinger.
- Medlemmer af FSR, når de på grund af alder, sygdom, invaliditet eller anden dem utilregnelig årsag er kommet i trang, eller til afdøde medlemmers enker eller umyndige børn, der er kommet i økonomisk trang.
Endvidere kan der ydes hjælp til myndige børn efter afdøde medlemmer, såfremt dette må anses for rimeligt begrundet i hensynet til en påbegyndt endnu ikke afsluttet uddannelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar