FSRs Studie og Understøttelsesfond

FSRs Studie og Understøttelsesfond

Yder støtte til: 1) Forskning af betydning for revisorstanden, herunder til oprettelse og/eller driften af forskningsstillinger. 2) Medlemmer af Foreningen for Statsautoriserede Revisorer, når de på grund af alder, sygdom, invaliditet eller anden dem utilregnelig årsag er kommet i trang, eller til afdøde medlemmers enker eller umyndige børn, der er kommet i økonomisk trang. Endvidere kan der ydes hjælp til myndige børn efter afdøde. medlemmer, såfremt dette må anses for rimeligt begrundet i hensynet til en påbegyndt endnu ikke afsluttet uddannelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar