Fuhrmann-Fonden

Fuhrmann-Fonden

At yde støtte til den videnskabelige grundforskning inden for molekylær biologi samt molekylære aspekter af nervesystemets biologi. Legatet vil fortrinsvis blive ydet som støtte til yngre forskeres studieophold i udlandet samt som støtte til udenlandske forskeres gæsteophold ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Ansøgningstermin vil blive fastlagt af fondsbestyrelsen hvert år i februar måned. Ansøgning med bilag fremsendes i 4 eksemplarer. Ansøgning kan deslige afleveres i postkassen mærket ´Legatansøgninger´ på Campustorvet, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar