FUHU/University of Oregon MBA Scholarship

FUHU/University of Oregon MBA Scholarship

Kandidater med HA, SPRØK eller lignende bachelor-uddannelse samt 2-3 års erhvervserfaring.
Yderligere oplysninger: I legatets betingelser indgår pligt til at gennemføre elementær undervisning over en toårig periode i dansk sprog ved School of Art and Sciences, University of Oregon, hvorfor ansøgere med interesse i og erfaring inden for sprogundervisning vil blive foretrukket.
Som en følge af ovenstående har University of Oregon givet kandidater Tuition Waiver, hvilket ved Graduate School of Management svarer til en årlig besparelse
på ca. $ 10.000. Fra foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse gives et årligt
tilskud på kr. 25.000.
Opmærksomheden henledes på, at der ved Graduate School of Management, University
of Oregon, kræves GMAT og TOEFL beviser, hvorfor disse prøver skal være aflagt forud for ansøgningsfristen.
I ansøgning skal vedlægges eksamensbeviser, Curriculum Vitae, referencer samt anbefalinger. Personlige interviews kan blive bragt i anvendelse.
Potentielle ansøgere kan henvende sig til FUHU Internationals sekretariat, hvor der findes kataloger samt andet informationsmateriale.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar