FUHUs fond for støtte til studiehjælp i Danmark og udlandet, herunder Farvehandler Laurtiz Becks Legat

FUHUs fond for støtte til studiehjælp i Danmark og udlandet, herunder Farvehandler Laurtiz Becks Legat

FUHUs fond for støtte til studiehjælp i Danmark og udlandet, herunder Farvehandler Lauritz Becks Legat Til videreuddannelse i udlandet. Fortrinsvis til dimittender fra de af FUHU oprettede skoler i Danmark (Niels Brock og Copenhagen Business School). Ansøgningsskema downloades fra hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar