FUHUs Uddannelseslegat til støtte for studerende ved Niels Brock CBC

FUHUs Uddannelseslegat til støtte for studerende ved Niels Brock CBC

Til støtte til elever eller tidligere elever fra Niels Brock - Copenhagen Business College.
Yderligere oplysninger: Legatet støtter kun studerende, tidligere eller nuværende, ved Niels Brock - Copenhagen Business College og Handelshøjskolen i København. Støtten gives som studiehjælp til studier i Danmark.
Ansøgningsskema tilsendes mod indsendelse af frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar