Fulbright Danish Visiting Scholar

Fulbright Danish Visiting Scholar

Legaterne er på 100.000kr. Ansøgeren må være ansat som adjunkt, lektor eller professor ved en dansk højere læreanstalt, og skal beherske engelsk på højt niveau. Legatet gives inden for alle fagområder. Ansøgere skal selv have arrangeret opholdet ved et amerikansk universitet. Opholdet skal være på ét semester (der gives ikke til kortere/længere ophold, konferencerejser eller lignende), og må ligge i efterårssemesteret eller forårssemesteret. Ansøgere skal være danske statsborgere, men må ikke have både dansk og amerikansk statsborgerskab eller være i besiddelse af det amerikanske ´Green Card´. Se yderligere information på hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar