Fulbright Kommissionen – Tilskudsstipendier

Fulbright Kommissionen - Tilskudsstipendier

Stipendiet er beregnet på viderekomne studerende inden for alle fag med minimum en bachelorgrad bag sig. Ph.D.-studerende samt undervisere og forskere ved danske universiteter og læreanstalter. Ansøgere må have til hensigt at vende tilbage til Danmark, når studieopholdet er afsluttet.
Yderligere oplysninger: Modtagere er: Studerende: 75.000 kr. samt sygeforsikring for 50.000 USD. Studerende, der er blevet optaget på Master´s niveau kan komme i betragtning og må derfor have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag sig. Både studerende, der ønsker at studere i U.S.A. med henblik på at opnå en amerikansk Master´s grad, og studerende, der ønsker at studere på ´non-degree´ basis, vil komme i betragtning. Opholdet skal være af mindst 9 måneders varighed. Studiet i
U.S.A. må ikke være påbegyndt på tidspunktet, hvor stipendiet søges. Ph.D.-studerende: 75.000 kr. samt sygeforsikring for 50.000 USD. For kandidater,
der er optaget på Ph.D.-niveau i U.S.A. Studerende, der er indskrevet som Ph.D.-studerende i Danmark, og som har opnået tilknytning til et amerikansk universitet, vil også komme i betragtning. Opholdet skal være af mindst 9 måneders varighed. Studiet i U.S.A. må ikke være påbegyndt på det tidspunkt, hvor stipendiet søges. Universitetslærere og forskere: 60.000 kr. samt sygeforsikring for 50.000 USD. Opholdet skal være af mindst 3 måneders varighed,
og eventuel forskning skal være i tilknytning til et amerikansk universitet. Ansøgere, der skal være danske statsborgere, men ikke må have både dansk og amerikansk statsborgerskab og ikke må være i besiddelse af det amerikanske ´Green Card´, må selv arrangere ophold ved amerikansk universitet. Optagelse/tilknytning skal dokumenteres, inden stipendiesummen kan udbetales. Ansøgningsskemaer rekvireres ved at indsende en kort beskrivelse af studiemæssig
baggrund og formål med opholdet i U.S.A., samt en adresseret A4 svarkuvert frankeret til 250 g.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar