Fulbright legater til specifikke amerikanske universiteter

Fulbright legater til specifikke amerikanske universiteter

Et akademisk år for overbygningsstuderende eller Ph.D. studerende ved udvalgte amerikanske universiteter (se liste over universiteter på hjemmeside) med bortfald eller betydelig reduktion af studieafgiften (tuition) og et tilskud på DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen. Ansøgere må have meget fine eksamensresultater og lærerudtalelser, må have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag sig inden for det fag, man ønsker at studere, inden opholdet påbegyndes, samt være indstillet på at vende tilbage til Danmark efter studieophold. Ansøger skal være dansk statsborger. Legater bevilges ikke til: studerende, der allerede har påbegyndt deres studieophold i USA. Ansøgere, der rejser til USA på immigrantvisum, kongresrejser, udgifter i forbindelse med ledsagende familiemedlemmer, grupperejser, og praktik-ophold. Ansøgningsskema kan downloades fra hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar