Funch Fonden

Funch Fonden

Støtte kulturelle og sociale formål i videst mulig forstand samt efter ansøgning at yde støtte til projekter til forbedring af miljøet. Der uddeles årligt ca. 40.000 kr. Fonden støtter hovedsagelig kulturprojekter. Fonden støtter ikke: rejser og studieophold, privates økonomi, generelle formål, store etablerede fonde og projekter.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar